Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Τεχνολογια Ανασυνδυασμενου DNA

Δημιουργία  ανασυνδυασμένου DNA
Η τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA έδωσε την ικανότητα στον άνθρωπο να επεμβαίνει και να τροποποιεί το γενετικό υλικό των οργανισμών. Με αυτό το τρόπο κατέστει δυνατή η μελέτη του γονιδιώματος του ανθρώπου αλλά και άλλων οργανισμών, ενώ παράλληλα έδωσε τη δυνατότητα για τη βελτίωση της υγείας και του τρόπου διαβίωσης. Η Γενετική Μηχανική παρείχε τις αντίστοιχες τεχνικές για να επιτευχθούν τα παραπάνω.
Σημαντικό ρόλο στην παραπάνω τεχνολογία είχαν τα ένζυμα περιοριστικές ενδονουκλεάσες, καθώς και η ανακάλυψη ειδικών φορέων κλωνοποίησης. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες είναι ένζυμα τα οποία παράγονται από βακτήρια, με φυσιολογικό ρόλο την προστασία του βακτηρίου από ξένο DNA. Κόβουν το ξένο DNA, και όχι το δικό τους προστατεύοντας το βακτήριο από μόλυνση. Η απομόνωση των συγκεκριμένων ενζύμων, τα οποία καλούνται και "μοριακά ψαλίδια", έδωσε τη δυνατότητα να κόβουμε το γενετικό υλικό οποιουδήποτε οργανισμού in vitro
 Η συμπληρωματικότητα του DNA έδωσε επίσης τη δυνατότητα σύνδεσης τμημάτων DNA από διαφορετικούς οργανισμούς, εφόσον αυτά είχαν συμπληρωματικά άκρα. Η δράση με την ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση, δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας τέτοιων συμπληρωματικών κολλώδων άκρων. Τα συγκεκριμένα μόρια DNA ονομάζονται ανασυνδυασμένα και μπορούν να εισαχθούν σε βακτήρια, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να πολλαπλασιαστούν, δίνοντας μας πολλούς κλώνους. 
Στα παρακάτω animation σας δίνεται η δυνατότητα να δείτε τον τρόπο δράσης των περιοριστικών ενδονουκλεασών καθώς και τον τρόπο που γίνεται μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη.

1 σχόλια:

Είσαι τεράστιος Παναγιώτη!

Δημοσίευση σχολίου