Κυριακή, 6 Μαΐου 2012

Μιτωση-Μειωση

Η διαιώνιση της ζωής, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία κάθε οργανισμού στηρίζονται στη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης. Τα κύτταρα πρέπει να διαιρεθούν, προκειμένου να δώσουν νέα, τα οποία με τη σειρά τους θα στελεχώσουν ένα νέο οργανισμό.
Η αναπλήρωση επίσης των κυττάρων είναι απαραίτητη για την αντικατάσταση των νεκρών κυττάρων και τη δημιουργία νέων. Η διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης αποτελεί τη μίτωση, προς τιμή του Βάλτερ Φλέμινγκ, ο οποίος παρατήρησε κύτταρα να διαιρούνται και αναφέρθηκε σε διάφορα νημάτια (μίτος), τα οποία μοιράζονταν στα δύο νέα κύτταρα. Τα νημάτια αυτά αποτελούν το γενετικό μας υλικό, τα οποίο προς απλούστευση τα ονομάζουμε χρωμοσώματα. Η μείωση, αποτελεί επίσης τρόπο κυτταρικής διαίρεσης, των κυττάρων όμως που θα δώσουν γαμετικά κύτταρα, δηλαδή ωάρια και σπερματοζωάρια. Ο αριθμός των ωαρίων είναι πολύ μικρότερος από εκείνο των σπερματοζωαρίων, καθώς στη μείωση από κάθε άωρο γεννετικό κύτταρο προκύπουν τέσσερα σπερματοζωάρια, ενώ μόνο ένα ωάριο για τα θηλυκά αντίστοιχα. Τα βασικά στάδια της μίτωσης είναι η Πρόφαση, η Μετάφαση, η Ανάφαση και τέλος η Τελόφαση. Το τελικό αποτέλεσμα, είναι το γενετικό υλικό το οποίο έχει διπλασιαστεί προηγουμένως να μοιραστεί σωστά μεταβιβάζοντας τις σωστές πληροφορίες στους απογόνους.
Η μείωση μοιάζει αρκετά με τη μίτωση, ωστόσο αποτελείται από δύο συνεχόμενες διαιρέσεις.
Πιέστε στις λέξεις ΜΕΙΩΣΗ-ΜΙΤΩΣΗ για να δείτε σε animation τις παραπάνω διαδικασίες.
ΜΕΙΩΣΗ
ΜΙΤΩΣΗ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου