Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

Σχεδιο "ΑΘΗΝΑ"

Το σχέδιο "ΑΘΗΝΑ", δεν  έχει ολοκληρωθεί ακόμη, σύμφωνα με τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα έχει πάρει την τελική μορφή του.
Ας δούμε όμως την ιστορία του μεταρρυθμιστικού αυτού προγράμματος. Η συγχώνευση τμημάτων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. βρίσκεται για πολλά χρόνια στο τραπέζι του υπουργείου παιδείας. Το Ιανουάριο κατατέθηκε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ως βασικό στόχο την αναδιάρθωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Βασικός στόχος αποτελεί η συγχώνευση συγγενών ως προς το γνωστικό αντικείμενο τμημάτων, συγψώνευση τμημάτων και σύσταση σχολών με χωρική συνοχή και αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών, αλλά και συγχώνευση ιδρυμάτων για ανάπτυξη θεματικών Θυλάκων Αριστείας και εφαρμογή οικονομιών κλίμακας. Αντιδράσεις εκφράζονται από όλη την κοινωνία, τόσο σε επίπεδο εργαζομένων και φοιτητών, όσο και των εμπορικών και βιοτεχνικών επιμελητιρίων των εκάστοτε περιοχών. Στο παρακάτω link, μπορείται να δείτει αναλυτικά όλες τις αλλαγές.
Σχέδιο ΑΘΗΝΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου