Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

Ρυπανση Υπογειων Υδατων

Το νερό αποτελεί το πιο διαδεδομένο στοιχείο στη Γη, καλύπτοντας περισσότερα από τα 2/3 του πλανήτη. Από τη συνολική του ποσότητα μόνο το 2,5% είναι πόσιμο και βρίσκεται στα υπόγεια ύδατα και στα παγοκαλύματα. Το νερό στα υπόγεια στρώματα δεν παραμένει στάσιμο, αλλα κινείται μεταξύ των διαφόρων πετρωμάτων και εδαφών. Υπάρχουν βέβαια και σημεία αποθήκευσης του υπόγειου νερού. Ωστόσο, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της ρύπανσης τόσο του υδροφόρου ορίζοντα, όσο και των υπόγιεων υδάτων.
Η ρύπανση των υδάτων οφείλεται στις ακατάλληλες γεωργικές δραστηριότητες, βιομηχανικές  δραστηριότητες, αστικές και οικιακές δραστηριότητες, ραδιενεργές ουσίες αλλά και φυσικές διεργασίες. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι βασικότερες πηγές ρύπανσης.
 • Διήθηση ακάθαρτου επιφανειακού νερού
 • Σκουπιδότοποι
 • Διάθεση αποβλήτων και λάσπης από σταθμούς επεξεργασίας
 • Ρίψη αλατιού στους δρόμους
 • Συσσώρευση ζωοτροφών, χαλασμένων φρούτων κτλ
 • Λιπάσματα
 • Εντομοκτόνα
 • Διαρροές από ατυχήματα
 • Σηπτικοί και διηθητικοί βόθροι
 • Χώροι ταφής απορριμάτων
 • Τεχνητός εμπλουτισμός
 • Ρίψη αποβλήτων σε εκσκαφές
 • Νεκροταφεία
 • Αρδευτικές διώρυγες
 • Ορυχεία
 • Ερευνητικές γεωτρήσεις
 • Πηγάδια ύδρευσης καθώς και άλλα πολλά.
 Δυστυχώς, οι περισσότεροι από αυτούς τους ρύπους θα καταλήξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στον άθρωπο αλλά και στα υπόλοιπα είδη του πλανήτη. Οι συνέπειες μπορεί να είναι τραγικές, τόσο για την υγεία όσο και για το οικοσύστημα.


Πηγη:
Περικλής Λατινόπουλος, Νικόλαος Θεοδοσίου: Εκμετάλλευση και προστασία των υπόγειων υδατικών πόρων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου